Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej
im. dr Zofii Galewskiej
Strona główna
Komunikaty i informacje
Galeria zdjęć
Ciekawe strony WWW
kozminska@kozminska.neostrada.pl
Poczta


stat4u
Statysyka serwisu
Nasza Szkoła uczestniczy w akcji
Szkoła z klasą
Szkoła z klasą

Dodaj do ulubionych
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej powstał w 1950 roku. Jest pierwszą placówką tego typu w Polsce. Nosi imię dr Zofii Galewskiej - lekarza okulisty, inicjatorki założenia szkoły.

W Ośrodku prowadzi się: Lekcja
  • sześcioletnią szkołę podstawową wraz z klasą wstępną dla dzieci w normie intelektualnej,
  • gimnazjum,
  • liceum zawodowe o kierunku pracownik administracyjno-biurowy,
  • klasy dla dzieci słabowidzących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  • nauczanie indywidualne,
  • internat dla uczniów spoza Warszawy,
  • świetlicę,
  • badania diagnostyczne-konsultacyjne dla dzieci słabowidzących z całego kraju.
Nauczanie odbywa się według programów szkół masowych z zastosowaniem różnorodnych pomocy technicznych (głównie optycznych), podręczników z powiększonym drukiem specjalnie wydawanych dla dzieci słabowidzących, zestawów tzw. "książki mówionej" na kasetach magnetofonowych oraz specjalistycznych programów komputerowych.
W pracy z uczniami ważną rolę odgrywa wszechsttronna rewalidacja oparta o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i medyczną.
Sala komputerowa Wszyscy uczniowie są pod stałą opieką okulistyczną, pediatryczną i pielęgniarską.
Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach (8 - 10 uczniów) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
Nasi podopieczni korzystają z zajęć reedukacyjnych, wyrównawczych, czytania i pisania systemem Braille'a, orientacji przestrzennej, gimnastyki korekcyjnej na basenie pływackim, ćwiczeń logopedycznych i treningu usprawniania widzenia.
Statek

Uczstniczą również w zajęciach dodatkowych w pracowniach: komputerowej, pisania na maszynie, plastyczno-technicznej oraz w zespołach wokalnym, tanecznym i teatralnym. Wynikiem tej pracy są liczne nagrody i wyróżnienia w turniejach, olimpiadach sportowych i festiwalach.
Coroczne wyjazdy uczniów do Holandii umożliwiają im praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego.
Atmosferę Ośrodka oddają słowa jego patronki;
"Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z wartości nauki i tego, że w życiu, oprócz wiadomości szkolnych równie ważna jest miłość i prawdziwa przyjaźń".


Webmaster: Jarosław Stachowicz