O6rodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i M3odzie?y S3abowidz1cej
im. dr Zofii Galewskiej

Witamy w Naszej Szkole!!!

Niemiecki
Niemiecki
English
English
Polski
Polski


00 - 448 Warszawa, ul. Ko POLSKA
tel. (0 22) 621 14 52,
sekretariat - tel./fax 621 68 44,
internat - 628 48 11
kozminska@kozminska.neostrada.pl
kozminska@kozminska.neostrada.pl

Webmaster: Jaros3aw Stachowicz 2002